Persoonlijke ontwikkeling

“Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?”. “Wat als we het niet doen en ze blijven?”

Steun uw medewerkers om zelf de verantwoordelijkheid te nemen zich te blijven ontwikkelen. Wat goed is voor uw medewerkers, is immers ook goed voor uw organisatie.

Van werk naar werk

Uw organisatie verandert en functies krijgen een andere invulling of verdwijnen. Zoeken uw medewerkers een nieuwe functie?

Groepsgewijze trainingen en individuele gesprekken vormen een effectieve combinatie bij uw ondersteuning daarin, ook bij reorganisaties, fusie en boventalligheid.