Social media resultaat

’90% vraagt zich af wat je met social media kunt doen. De resterende 10% is hard bezig marktleider te worden’

Als Social Media Manager help ik je bij het beantwoorden van de belangrijkste vragen: Wat is jullie doel met de inzet van social media? Wie is jullie doelgroep, is die doelgroep wel actief op social media en zo ja; op welke kanalen? Welke informatie wil je met jullie organisatie delen? Waar vind ik buiten mijn eigen organisatie content die interessant en relevant is voor mijn doelgroep? Hoe vaak deel ik die relevante content en via welk(e) platform(en) doe ik dat? Hoe kom ik via die social media kanalen in gesprek met mijn doelgroep? Hoe kan ik de inzet van social media zodanig organiseren dat het me niet meer dan 15 minuten per dag kost? Hoe krijg ik mijn collega’s enthousiast en zorg ik er voor dat social media niet langer meer van ‘mij’ is, maar van ‘ons allemaal?

Social media management

Programma:

  • Probleem- en doelstelling

Gebruiken van social media is geen doelstelling op zich. Het moet een onderdeel worden van een overkoepelende bedrijfsstrategie. Daarnaast moet het aansluiten bij jullie online doelgroep. Daar wil je immers mee in gesprek komen. Interactie is de kern van social media. Wat wil je echt bereiken met de inzet van social media?

  • Inrichten social media management dashboard

We maken één overzichtelijke ‘startpagina’ van waaruit je al je activiteiten inzichtelijk hebt. Hierop komen alle social media platforms, voor jullie relevante websites, nieuwsbronnen en RSS-feeds. En je maakt kennis met allerlei handige tools die je straks helpen bij je planning en die je heel veel tijdswinst op gaan leveren.

  • Analyse

Samen met je collega’s en met Zicht op Inzicht geef je antwoord op vragen die je inzicht geven in de online activiteiten en reputatie van zowel jullie organisatie als doelgroep en in jullie eigen social thermometerstand. We brengen gedetailleerd jullie verdienmodel in kaart, zoeken uit op welk platform welk deel van jullie doelgroep actief is en via welke keywords die doelgroep naar jullie toegetrokken wordt.

  • Content

Wat voor berichten ga je delen met je doelgroepen? Waar vind je die, hoe creëer je die zelf en hoe ga je er voor zorgen dat je tot interactie komt.

  • Social media management plan

Hier spreek je met elkaar af wie, wat, wanneer, waarom en hoe je te werk gaat. Presentatie en bespreking van wat je voor jezelf en je organisatie op papier hebt gezet: * Probleemstelling, * In- en externe doelstelling, * Nulmeting, * Doelgroep, * Content, * Kanaalkeuze per doelgroep, * Implementatie, * Tijdpad, * Meten en weten.

  • Implementatie

Aan de hand van jullie eigen tijdpad krijg je desgewenst training over het praktische gebruik en de implementatie van * LinkedIn, * Twitter, * Facebook, * Instagram, * Blog en eventuele andere social media platforms

  • Evaluatie

Drie maanden na de laatste training hebben we een evaluatie met elkaar over jullie Social Media Management en de resultaten.

Social media management